Què estàs buscant?

  /  Avís Legal

Avís Legal

Dades d’identificació i titularitat

  • N.I.F.: 20460588H
  • Direcció postal: C/ Tres Senyores 14 08024 – Barcelona
  • Direcció correu electrònic: bluemovebcn@gmail.com
  • Lloc Web: www.bluemove.barcelona

Acceptació de l’usuari

Aquestes Condicions d’ús regulen l’accés i la utilització del lloc web que Blue Move posa a disposició dels usuaris d’internet. L’accés a aquest implica l’acceptació sense reserves d’aquestes Condicions d’ús.
El web té com a objecte donar a conèixer i promoure la cultura Blues a través de classes de ball i classes de música que fa directament a la seva escola, així com l’organització d’activitats amb altres entitats al voltant de la música y el ball del Blues.
Blue Move pot oferir, per mitjà d’aquest web, serveis que poden estar sotmesos a unes condicions particulars i sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

 

Condicions d’ús

La utilització del lloc web li atorga la condició d’Usuari, i implica l’acceptació completa de totes les clàusules i condicions d’ús incloses en les pàgines:

Si no estigués conforme amb totes i cadascuna d’aquestes clàusules i condicions, abstingui’s d’utilitzar aquest lloc web.
L’accés a aquest lloc web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Blue Move.
A través d’aquest lloc web, Blue Move facilita l’accés i la utilització de diversos continguts que Blue Move o els seus col·laboradors han publicat per mitjà d’Internet.
A aquest efecte, vostè està obligat i compromès a NO utilitzar qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats pel Blue Move, d’altres usuaris o de qualsevol usuari de Internet.

 

Comentaris

Blue Move es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin la legislació vigent, lesius dels drets o interessos de tercers, o que, al seu parer, no resultin adequats per a la seva publicació.
Blue Move no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del sistema de comentaris, xarxes socials o altres eines de participació, conforme al que preveu la normativa aplicable.

 

Mesures de seguretat

Totes les teves dades personals es guarden a servidors ubicats dins de la Unió Europea i sota mesures de seguretat específiques que pretenen evitar l’accés no autoritzat o la fugida d’informació.
Les dades personals que faciliti a Blue Move poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Blue Move, que assumeix totes les mesures en matèria tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes d’acord amb allò establert a la normativa vigent en protecció de dades.
No obstant això, ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són del tot fiables i que, per tant, Blue Move no pot garantir la inexistència de virus, atacs o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers que conté encara que Blue Move posa tots els mitjans necessaris i pren les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

 

Enllaços a altres llocs web

Blue Move pot proporcionar-los accés a llocs web de tercers mitjançant enllaços amb la finalitat exclusiva d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet on podrà ampliar les dades ofertes al lloc web.
Aquests enllaços a altres llocs web no suposen en cap cas un suggeriment o recomanació perquè visiteu les pàgines web de destinació, que estan fora del control de Blue Move, per la qual cosa Blue Move no és responsable del contingut dels llocs web vinculats ni del resultat que obtingueu en seguir els enllaços.
Així mateix, Blue Move no respon dels links o enllaços ubicats als llocs web vinculats als quals li proporciona accés.
L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Blue Move i el propietari del lloc on s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o l’aprovació per part de Blue Move dels seus continguts o serveis.

 

Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts del lloc web, excepte en el cas que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de Blue Move i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i la resta d’elements que surten en el lloc web.
Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol tipus continguts en el web, estan protegits per la Llei.
Blue Move no concedeix cap mena de llicència ni d’autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual ni sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu web i els serveis que s’hi ofereixen.
Per tant, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o de part dels continguts d’aquest web, constitueix una infracció dels drets de propietat industrial i/o intel·lectual de la Blue Move o del titular d’aquests.
Així mateix, Blue Move informa que les fotografies fetes en activitats organitzades per la Blue Move podran ser exposades en el lloc web mateix o en el material promocional de Blue Move i/o en les seves activitats o festivals.
Les persones que participen en els esdeveniments i festivals organitzats per Blue Move, donen el seu consentiment per cedir l’ús de la seva imatge per tal que Blue Move la pugui utilitzar en publicacions en línia i fora de línia per fer-ne un ús promocional de les activitats de Blue Move.
Si la persona fotografiada o filmada no vol que es faci ús de la seva imatge, ho pot comunicar per correu electrònic a bluemovebcn@gmail.com

 

Xarxes socials

L’Usuari podrà unir-se als Grups que Blue Move té en diferents xarxes socials.
L’Usuari que es faci fan d’un Grup de la Blue Move, accepta les condicions d’ús i la política de privacitat de la xarxa social corresponent.

 

Protecció de dades de caràcter personal

A través d’aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal dels usuaris, per la qual cosa demanem a aquest Usuari que llegeixi atentament la nostra Política de Privadesa que trobarà en el nostre lloc web, i també les diferents clàusules informatives que acompanyen cada un dels diferents formularis habilitats per a la recollida de dades personals.
De la mateixa manera, l’informem que Blue Move utilitza cookies per recollir informació dels usuaris i registra les direccions IP d’accés, per la qual cosa demanem, igualment, a l’Usuari, que llegeixi atentament la nostra Política de cookies.
S’informa a l’Usuari que, en qualsevol cas, les dades de caràcter personal recollides per mitjà d’aquest web seran tractades en compliment del que està previst en el Reglament general de protecció de dades de caràcter personal i en la legislació espanyola aplicable, i per a les finalitats indicades en les esmentades Política de Privadesa i Política de Cookies.

 

Tractament de dades de menors d’edat

L’accés al web i la contractació, en el seu cas, dels productes i serveis que ofereix Blue Move, estan dirigits a majors de 18 anys.

 

Cookies

Aquest web utilitza cookies. Les cookies són petits fitxers de dades que se generen en l’ordinador de l’Usuari i que ens permeten conèixer la informació següent:

  • La data i hora de l’última vegada que l’Usuari va visitar el nostre lloc web.
  • El disseny de continguts que l’Usuari va escollir en la darrera visita al nostre web.
  • Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

L’Usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de l’opció corresponent en el seu programa navegador.
Si vostè vol obtenir més informació sobre l’ús que aquest web fa de les cookies, si us plau, llegeixi la política d’ús específica de Política de cookies.

 

Modificacions de les condicions d’ús

Blue Move es reserva el dret de desenvolupar o d’actualitzar en qualsevol moment les Condicions d’ús del present web, per la qual cosa, caldrà que l’Usuari les llegeixi periòdicament.

 

Llei aplicable i jurisdicció

La relació entre Blue Move i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari.
Blue Move perseguirà l’incompliment de les presents Condicions d’ús, i també qualsevol utilització indeguda del lloc web, i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret.