Què estàs buscant?

  /  Política de privadesa

Política de privadesa

Blue Move amb NIF 20460588H (d’ara endavant, Responsable), és responsable del tractament de les dades personals facilitades per mitjà d’aquest lloc web i a través de qualsevol dels seus formularis en format paper o en línia, i també de les dades obtingudes com a conseqüència de la relació que tu tinguis amb l’escola i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se us facilita la informació següent del tractament:

 

1. Fi del tractament

Mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

 • Remissió de comunicacions comercials publicitàries, comunicacions en referència als Serveis, qüestions tècniques o canvis en aquests, per correu electrònic, SMS, WhatsApp, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions. Aquestes comunicacions seran realitzades pel Responsable i relacionades amb els seus Serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb què aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals.
 • Les dades rebudes per qualsevol dels mitjans i/o canals de contacte indicats al lloc web s’utilitzen amb la finalitat de gestionar les sol·licituds o incidències comunicades pels interessats.
 • Realitzar estudis estadístics.
 • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que l’usuari faci a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
 • Remetre el butlletí de notícies del lloc web.
 • Gestionar l’accés i la utilització dels serveis per part dels usuaris.

 

2. Base jurídica del tractament

Consentiment per part de l’interessat.

 

3. Informació personal que recollim

Per inscriure’s a un curs i pagar a través de la web, el lloc web reenviarà a la passarel.la del banc. El Responsable en cap moment demanarà ni tindrà accés a les dades de la teva targeta de crèdit o dèbit. Quan es fa servir o es visita el lloc web, o s’obre el newsletter, el Responsable registra dades com la freqüència d’ús, els dies i hores a les que accedeixes als Serveis, quan es veu o es fa clic en un contingut específic o les preferències de cursos, entre altres. Aquestes dades permeten millorar la experiència d’usuari i millorar el servei que s’ofereix. Rebem informació a través d’altres llocs webs, com per exemple si et registres a través de Facebook o tecnologies similars. Això podria incloure text o imatges personals disponibles a la pàgina externa.

 

4. Criteris de conservació de les dades

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les dades mateixos. En compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, el Responsable haurà de retenir determinades dades generades o tractades per aquestes, amb la finalitat de possibilitar que en disposin els agents facultats.

 

5. Comunicació de les dades

El Responsable informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, a excepció de:

 • En aquells casos en què sigui necessari per a la prestació de determinats serveis, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu com el registre i/o transferència de noms de domini, on les dades personals de l’interessat podran ser cedides o comunicades a l’Autoritat o Òrgan Nacional o Internacional Registrant competent, encarregada del registre del Nom de Domini que es tracti.
 • Proveïdors que necessitin accedir a les seves dades per a la prestació de serveis que Responsable hagi contractat aquests proveïdors, i amb els quals té subscrits els contractes de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per protegir la seva privadesa.
 • Administracions Públiques i bancs per al compliment de les obligacions legals a què Responsable està subjecte per la seva activitat.

Com a requisit establert per la ICANN, el titular d’un Servei contractat a Responsable que inclogui un nom de domini autoritza la publicació de les dades relatives al Titular del domini que, segons la normativa, ha de ser accessible públicament mitjançant WHOIS.

 

6. Drets que assisteixen a l’Usuari

 • Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades ia la limitació o oposició al tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

7. Dades de contacte per exercir els vostres drets

Si voleu exercir algun dels drets exposats, preguem que ens envieu un correu electrònic a bluemovebcn@gmail.com

 

8. Caràcter obligatori de les dades proporcionades

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades als camps, al formulari de contacte o al de compra, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del Prestador, sent voluntària la inclusió de dades als camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al Responsable són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

9. Modificacions

S’actualitzarà aquesta Política de Privacitat ocasionalment i en resposta a requeriments derivats de canvis legals, reglamentaris o operatius. S’avisarà d’aquests canvios d’acord amb la llei.